Herken je dit?

 • Je kampt met vermoeidheid
 • Je hebt een burn out
 • Je hebt (chronische) pijn
 • Je kunt je gevoelens niet meer wegstoppen

 

En…

 • Zou je graag meer rust hebben?
 • Evenwichtiger zijn?
 • Je energie terug vinden?
 • Minder pijn hebben?

 

Hoe kan coaching met paarden je hierbij helpen?

We worden allemaal van jongs af aan gevormd door gebeurtenissen en ervaringen. We krijgen sociale codes mee hoe daar mee om te gaan en we leren dat bepaalde gedragingen goed of gewenst zijn en andere niet. Daardoor kan het zijn dat je bepaalde gebeurtenissen niet op je eigen manier, op de juiste wijze voor jouw systeem, kunt doorleven. 

Als je bijvoorbeeld geleerd hebt dat huilen niet oké is, maar je wel veel verdriet hebt dat er niet uit kan, komt er druk (stress), op je systeem te staan. En die stress kan jaren blijven zitten en je pas op een veel later moment parten gaan spelen in de vorm van vermoeidheid, een ziekte, een burn out of pijn. Maar het ingewikkelde is dat het voor jou normaal voelt. Je weet niet beter.

Omdat paarden vluchtdieren zijn is hun hele systeem is erop gericht zo efficiënt mogelijk stress te verwerken en die bij een ander onmiddelijk waar te nemen. Daarbij worden ze niet geplaagd door aangeleerde do’s en dont’s zoals wij. De paarden zullen je dus heel objectief laten zien waar er zich stress in je systeem bevindt. Door daar nu wel bij stil te staan zal je eigen systeem aangeven wat er nog opgeruimd mag worden. Ik help je met gerichte oefeningen de opgeslagen stress alsnog los te laten.

Mijn paarden hebben allebei een uitgebreide training in dit werk ondergaan en er wordt er vierentwintig uur per dag aandacht besteed aan hun welzijn. Zo zijn zij volledig stressvrij en in balans om dit werk zo goed mogelijk te kunnen doen.

Concreet betekent dat;

 • Je krijgt inzicht in hoe je onbewust stress opslaat en vasthoudt en wat je kunt doen om die weer kwijt te raken
 • Je krijgt handvatten om je denken en je gedrag te veranderen om nieuwe stress te voorkomen
 • Je zenuwstelsel herstelt zich wat de kans op fysieke genezing aanzienlijk vergroot
 • Je innerlijke rust neemt toe waardoor zelfvertrouwen groeit en je beter met nieuwe stressvolle situaties om kunt gaan
 • Je energie neemt toe omdat die niet meer verloren gaat aan blokkerende gedachtes en ervaringen.

Daardoor krijg je rust en overzicht, je ontdekt sterke kanten, gaat zien welke valkuilen je kunt mijden en leert hoe je optimaal kunt ontspannen.

Werken met de paarden en de natuur buiten en in jezelf zorgt ervoor dat je leert andere vermogens in te zetten dan je ratio alleen. Dat geeft ontspanning en meer mogelijkheden en oplossingen.

“Ik ervaar hierdoor meer rust in mijzelf waar ik ook ben!”

-Ingrid-

“Dit is het beste dat ik mijzelf ooit gegeven heb.

-Tamara-

Degenen die succesvol gebruik maken van mijn begeleiding…

 • zijn vaak sensitiever dan anderen
 • vinden het de moeite waard om te investeren in hun psychische en fysieke gezondheid
 • houden van leren en zijn zeer gemotiveerd
 • zijn bereid hun emoties en overtuigingen onder de loep te nemen

Als je je hierin herkent en je voor nieuwe kennis en ideeën kunt open stellen sluit mijn werk goed bij jou aan.

Het is niet nodig ervaring met paarden te hebben.