Wij mensen hebben uiterst vernuftige hersenen waar we bewust heel ingewikkelde dingen mee kunnen bedenken. In die hersenen zit echter ook een deel dat helemaal automatisch zijn werk doet. Dat deel reageert op elke vorm van stress, bewust of onbewust. Die kan van bijvoorbeeld tijdsdruk zijn, maar ook van onbewuste angsten of drijfveren zoals perfectionisme en faalangst. Ook overtuigingen als ik moet flink zijn, ik moet volhouden, ik mag niet huilen zorgen voor veel onbewuste stress.

We zijn ons vaak niet bewust zijn van de spanning die hierdoor wordt opgebouwd en raken die dus ook niet kwijt. Dat automatsiche deel van je hersenen blijft daardoor stresshormonen afgeven en er komt nooit totale rust. Dat zorgt voor een overbelasting in je systeem. Hierdoor ontstaat uiteindelijk een gevoel van emotioneel onbehagen of fysieke klachten.

Wat kun je verwachten als je bij mij komt?

We gaan samen op zoek naar hoe en wanneer jij spanning opbouwt en wat de onbewuste drijfveren zijn die je parten spelen. Daarbij is je lichaam je gids. Daardoor kun je de spanning goed voelen en waarnemen. Dat maakt het makkelijker te hanteren. We vervangen de stressoren door nieuwe positieve ervaringen en overtuigingen. Zo reduceert de stress, komt je brein tot rust en stopt met het aanmaken van stresshormonen. Er komt ontspanning en je onrust, pijn en vermoeidheid nemen af en je energie neemt toe.

“Ik ervaar hierdoor meer rust in mijzelf waar ik ook ben!”

-Ingrid-

Dus..

  • Je krijgt inzicht in hoe je onbewust spanning opbouwt en hoe je die weer kunt ontladen
  • Je krijgt handvatten om je denken en je gedrag te veranderen
  • Je ervaart de verandering direct want pas dan sla je die op
  • Je zelfvertrouwen neemt hierdoor toe wat meer rust en energie brengt
  • Je leert je te ontspannen waardoor je meer gaat genieten en de kans op fysieke genezing aanzienlijk vergroot
  • Je energie neemt toe omdat die niet meer verloren gaat aan blokkerende gedachtes en ervaringen.

“Dit is het beste dat ik mijzelf ooit gegeven heb.

-Tamara-

Degenen die succesvol gebruik maken van mijn begeleiding…

  • zijn vaak sensitiever dan anderen
  • vinden het de moeite waard om te investeren in hun psychische en fysieke gezondheid
  • houden van leren en zijn zeer gemotiveerd
  • zijn bereid hun emoties en overtuigingen onder de loep te nemen

Als je je hierin herkent en je voor nieuwe kennis en ideeën kunt open stellen sluit mijn werk goed bij jou aan!