Mijn manier van werken sluit ook heel goed aan bij kinderen.
Kinderen staan nog heel dicht bij hun gevoel. Dan is het handig als de ondersteuning die ze nodig hebben ook daar een ingang biedt. Met baby’s kun je niet praten dus kan ik dan mijn helder voelen inzetten. Het kind kan met mij communiceren via een ander kanaal dan het rationele en verbale. Zo krijg ik belangrijke informatie over wat er bij het kind speelt.

Baby’s zijn verrassend wijs en kunnen vaak goed aangeven wat ze nodig hebben als er maar naar ze ‘geluisterd’ wordt. Jonge kinderen zijn ook erg verbonden met hun fysieke sensaties. Ze hebben nog niet geleerd die met hun verstand aan de kant te duwen. Met ze meevoelen daarin geeft veel begrip voor hun belevingswereld, ook voor de ouders.

Baby’s kunnen zelf nog geen spanning reguleren, zover zijn hun hersenen nog niet ontwikkeld. Daar hebben ze hun ouders nog bij nodig. Dan is het als ouder heel fijn dat je weet hoe je dat dan kan doen. Daar kan ik belangrijke tools voor geven in ‘samenspraak’ met het kind.

Ook bij oudere kinderen is dat eigenlijk nog zo. 
Onze hersenen ontwikkelen zich het snelst tussen 0 en 4 jaar. Daarna is er nog een belangrijke groei tussen 4 en 12 jaar. En in de pubertijd zijn we onderhevig aan allerlei chemische veranderingen in ons lichaam.

 ‘Bij Wieneke heb ik in een keer meer geleerd dan bij mijn vorige therapeut in een jaar.’

-Indhie, 10 jaar-

In die verschillende fasen hebben we onze ouders dus hard nodig. Zij zijn degenen die er voor kunnen zorgen dat de omstandigheden waarin ons brein en ons gevoelsleven zich kan ontwikkelen zo ideaal mogelijk zijn. Dit gaat dus niet alleen over verstandelijke capaciteit, maar ook over je goed voelen, mogelijkheden zien, ondernemend kunnen zijn en iets als geluk.

Hoeveel sessies een kind nodig heeft is afhankelijk van wat er speelt.  Over het algemeen wel minder dan volwassenen omdat de ervaringen minder diep zijn ingesleten. Bij een baby die nog spanning van de geboorte te verwerken heeft werk ik bij voorkeur in een behandeling samen met osteopaat Marijke Fontijne. Zij kan het kind helpen de spanning in het lichaam te ontladen. Baby’s kunnen dit nog niet via beweging dus dan is de hulp van Marijke van onschatbare waarde.

Omdat ik met het kind kan communiceren wordt heel duidelijk wat het precies nodig heeft en waar in het lichaam. Dan kan een sessie genoeg zijn. Bij oudere kinderen en tieners zijn vaak vier sessies al voldoende om nieuwe ervaring op te doen en tools te ontwikkelen om anders om te kunnen gaan met zichzelf en de issues in hun dagelijks leven.

Met kinderen werk ik bij voorkeur met de paarden. Juist voor kinderen en tieners is zo’n groot vriendelijk dier een aanwezigheid om zich mee te verbinden. We zitten niet statisch in een kamer, maar zijn lekker buiten met het paard bezig. In dat contact worden allerlei dingen zichtbaar, zoals angst of juist onbevangenheid, zelfvertrouwen of onzekerheid, initiatief of  passiviteit. Daar kunnen we dan woorden aangeven in relatie tot de omgang met het paard.

‘Ik vond het heel fijn om Nostradamus weer te zien, maar ik vond het ook fijn om weer geholpen te worden.’

-Mila, 8 jaar-

Omdat ik met ze mee kan voelen kan ik hun helpen oplossingen te bedenken die binnen hun kader van mogelijkheden en talenten vallen. Kinderen vinden het fantastisch om te zien dat hun (verandering in) gedrag invloed heeft op een dier van 650 kilo. Dat maakt het voor hun heel concreet en een ervaring die een belangrijke inprent heeft. Het vergroot hun zelfvertrouwen en stimuleert hun creativiteit en vindingrijkheid.

Ouder blijven er bij baby’s altijd bij, maar bij wat oudere kinderen vaak niet, of alleen de eerste sessie. Kinderen en tieners vinden het fijn als zelfstandig individu met mij in contact te zijn en dingen te laten zien waar ze misschien bij hun ouders moeite mee hebben.